• MƏQİL KONNEKTÖRLƏRİNİ İTƏNİN(YÜKSƏK CARİ)

    MƏQİL KONNEKTÖRLƏRİNİ İTƏNİN(YÜKSƏK CARİ)

    XÜSUSİYYƏTLƏRİ: QUICK PLOG: HEÇ BİR ALƏT OLMADAN SÜRƏTLİ QURAŞTIRMA, ŞƏKLƏ VERİN VƏ İSTƏNİLƏN ZAMAN İSTİFADƏ EDİN.İÇİNDƏ SƏM MIS: YAXŞI ELEKTRİK KEÇİRİCİLƏYİ, ÇEVİRMƏKLİK VƏ KOROZİYONA DAVAMLILIĞI OLAN MİS QALAYLI MATERALDAN HAZIRLANIB.SINAQ DƏLİĞİ: İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL QƏLƏMİN QƏDİYYƏ VERİLMƏYİNİ TEST ETMƏK ÜÇÜN RAHATDIR UCUDA SINAQ DƏLİĞİ VAR.Parametr: MƏHSUL NO.MƏQLİN DİAMETRİ: NOMINAL GƏRGİNLİK: NOMINAL CƏRAYI: GƏRİNLİK MÜQAVİMLƏTİ: ZİLİN UZUNLUĞU: MATERİAL HB-PCT-102 BV2.5-6.0 mm² 400V 41A 4K...